fail in one's object

  1. Verb amacını gerçekleştirmemek