false valuation of one's environment

  1. çevresini yanlış değerlendirme