feel out of place

  1. Verb kendini rahat hissetmemek
  2. Verb kendini (bulunduğu yerde) yabancı hissetmek
  3. Verb yerini yadırgamak