feel out of place

  1. Fiil kendini rahat hissetmemek
  2. Fiil kendini (bulunduğu yerde) yabancı hissetmek
  3. Fiil yerini yadırgamak