feel up to something

  1. Verb kendini birşeye hazır hissetmek
  2. Verb birşeye istekli olmak
  3. Verb birşeye hazır olmak
kendini birşeyi yapmaya hazır hissetmek Verb
birşeyi yapmaya hazır olmak Verb
birşeyi yapmaya istekli olmak Verb