felony

 1. Noun, Criminal Law cürüm
 2. Noun, Law cinayet, cürüm, ağır suç: ABD'de cezası bir yıl hapisten idama kadar giden suçlar. Kanada yasalarında

  felony yerine
  indictable offense deyimi kullanılır.
  Murder and armed robbery are felonies.
 3. Noun cinayet/suç işleme.
  guilty of felony: cinayettten suçlu.
 4. Noun (eski İngiliz yasalarında) cezası idam, mal ve mülkün istirdadı, kötürüm etme/sakatlama olan ağır suçlardan biri.
cürüm işlemek Verb
karşılık mukabilinde suç takibinden vazgeçmek Verb
bir suçluyla anlaşmak Verb
suçluyu dava etmekten vazgeçmek Verb
karşılık mukabilinde bir suçluyu takipten vazgeçme
bilinen bir suçun gizlenmesi veya önünde işlenen bir suça engel olunmaması
bir suça göz yumma
kendi başına suç teşkil eden fiil
vatana ihanet
ihanet suçu
ağır bir suç işlenirken aynı zamanda adam öldürme.