1. İsim, Ceza Hukuku cürüm
 2. İsim, Hukuk cinayet, cürüm, ağır suç: ABD'de cezası bir yıl hapisten idama kadar giden suçlar. Kanada yasalarında

  felony yerine
  indictable offense deyimi kullanılır.
  Murder and armed robbery are felonies.
 3. İsim cinayet/suç işleme.
  guilty of felony: cinayettten suçlu.
 4. İsim (eski İngiliz yasalarında) cezası idam, mal ve mülkün istirdadı, kötürüm etme/sakatlama olan ağır suçlardan biri.
cürüm işlemek Fiil
karşılık mukabilinde suç takibinden vazgeçmek Fiil
bir suçluyla anlaşmak Fiil
suçluyu dava etmekten vazgeçmek Fiil
karşılık mukabilinde bir suçluyu takipten vazgeçme
bilinen bir suçun gizlenmesi veya önünde işlenen bir suça engel olunmaması
bir suça göz yumma
kendi başına suç teşkil eden fiil
vatana ihanet
ihanet suçu
ağır bir suç işlenirken aynı zamanda adam öldürme.