fight in defence of one's country

  1. Verb vatanı uğruna savaşmak
  2. Verb memleket savunmasi için savaşmak