finger bowl

  1. Noun (sofrada) el tası: parmak yıkamak için içine su konulan kap.