finish a work inside of a week

  1. Verb (US) bir işi bir hafta içinde bitirmek