first board

  1. (borsa) ilk kote edilen kurlar
  2. ilk kote edilen kurlar
rehin üzerinde birinci derecede ipotekli tahvilat