first strike

  1. (atom silahları) ilk vuruş
birinci vuruş yeteneği
(atomlu silahla vurulan) ilk darbe. Noun