fix a day for the trial

  1. Verb duruşma için bir gün tespit etmek