flimsy evidence

  1. inandırıcı olmayan delil
  2. yetersiz delil