for the better

  1. iyiye doğru.
    a change for the better: iyileşme, düzelme, salâh.
    His health changed for the
    better: Sağlığı iyileşti/düzeldi.
iyiye gitmek Verb
iyiye gitme Noun
şansı iyiye dönme
kesin iyiliğe yüz tutma
(hastalık) iyileşmeye yüz tutmak Verb