fulfilment of the condition

  1. şartın yerine getirilmesi