full (y) paid stock

  1. Noun tamamı ödenmiş hisse senetleri
  2. Noun tamamı ödenmiş hisse senet dileri