full authority

  1. tam yetki
tam yetkili olmak Verb
tam yetki verilmiş olmak Verb
hareket etmek için tam yetkisi olmak Verb