full liability

  1. başkasına devredilemeyecek veya başkası ile bölüştürülemeyecek borç
  2. tam sorumluluk