gain on someone

  1. Verb birine yaklaşmak
  2. Verb birine yetişmek
  3. Verb birine nihayet ulaşmak
  4. Verb birini sonunda yakalamak