gain on the exchange

  1. Verb kur değişikliğinden kâr etmek