gain someone over

  1. Verb birine kendi fikrini kabul ettirmek
birini bir amaç uğruna kazanmak Verb
birini bir amaç uğruna kazanmak Verb