gas turbine

  1. gaz türbini
kombine çevrim gaz türbini Noun