gather head

  1. Verb miktarı tehlikeli surette artmak
  2. Verb fazlalaşmak
  3. Verb yapılmak