general assumption

  1. Noun sözlü veya zımni bir akdin yerine getirilmemesinden doğan zarar ziyan davası