general average

  1. yükün tümünün kaybını önlemek için
  2. bir kısmını gözden çıkartma sonucunda oluşan hasarın paylaşılması
  3. büyük avarya
  4. ortak avarya
  5. genel avarya
  6. ortak bir deniz tehlikesinde meydana gelen zararın gemi
  7. yük ve navlun arasında paylaşılması
  8. umumi avarya
  9. büyük avarya avarya avarya
  10. müşterek avarya
yabancı ülkedeki genel avarya
avarya uzlaşması
büyük avarya klozu
müşterek avarya deklare edildiğinde konsinye mal alanın gemi sahibine ödediği para tutarı
müşterek avarya depozitosu (gemi sahibinin emtia üzerindeki ipotek hakkından vazgeçmesi şartı olarak
emtia sahibinden talep ettiği depozito
müşterek avarya masrafları için yaptırılan sigorta
müşterek avarya masrafları için yaptırılan sigorta
büyük avarya gideri
tüm yükün kaybını önlemek amacıyla yükün bir kısmını gözden çıkartma sonucunda yer alan hasarın paylaşılması
büyük avaryada meydana gelen zarar
büyük avarya beyanı
poliçenin müşterek avaryaya karşı menfaati korumadığı anlamına gelir