general equilibrium

  1. genel denge
  2. genel denge (piyasaların etkileşimi
genel denge kuramı