get the better of sb

  1. Verb birini yenmek
  2. Verb birine galip gelmek