get to know

birini tesadüfen tanımak Verb
birini zamanla tanımak Verb
bir işin ayrıntılarını zamanla öğrenmek Verb