give an employee employe the amount of notice to which he is

  1. Verb entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek