give birth to

  1. (a) (çocuk) doğurmak, (b) meydana getirmek, yol açmak, yaratmak, ibda etmek.
    to give birth to a child:
    çocuk doğurmak.
    to give birth to a poem: şiir yazmak.
  2. doğurmak.
çocuk doğurmak Verb
kuzulamak Verb