give birth

  1. Verb kurtulmak
(a) (çocuk) doğurmak, (b) meydana getirmek, yol açmak, yaratmak, ibda etmek.
to give birth to a child:
çocuk doğurmak.
to give birth to a poem: şiir yazmak.
doğurmak.
çocuk doğurmak Verb
kuzulamak Verb