give in exchange

  1. Verb karşılığında vermek
bir şeyi bir şeyle değişmek Verb