give notice of termination of treaty

  1. Verb bir antlaşmanın feshini ihbar etmek
  2. Verb antlaşmanın feshini ihbar etmek