give rise to misunderstanding

  1. Verb anlaşmazlığa yol açmak
  2. Verb yanlış anlaşmaya neden olmak