give someone information regarding sth

  1. Verb birine bir şey hakkında bilgi vermek
birine bir şey hakkında bilgi vermek Verb