give someone information regarding sth

birine bir şey hakkında bilgi vermek Fiil