give someone notice of sth

  1. Verb birini bir şeyden haberdar etmek