glum

  1. Adjective somurtkan, suratsız, asık suratlı, üzgün, süngüsü düşük.
    “You look glum.” “I've just lost my money.”