go to the ends of the earth

  1. dünyanın öbür ucuna/cehennemin dibine gitmek.