going- concern position

  1. yürüyen bir işin durumu