gold brick

  1. Noun sahte altın külçe: ucuz madenden yapılıp (dolandırmak maksadıyla) dışı yaldızlanarak altına benzetilmiş tuğla biçiminde külçe.
  2. Noun (aldatmak maksadıyla kıymetli bir şey yerine konulan) sahte cisim.
kaytarıcı, kaytaran/yan çizen/atlatan kimse, haylaz, aylak (özellikle askerler için söylenir). Noun
birsini dolandırmak.
atlatmak, kaytarmak, yan çizmek, hile ile işin içinden sıyrılmak, aylaklık/haylazlık yapmak, erinmek, üşenmek. Intransitive Verb
dolandırmak, aldatmak. Intransitive Verb