government order

  1. hükümet emri
  2. hükümet kararı
hükümet kararıyla