gray

 1. gri
 2. kurşuni
 3. gri, kurşunî, külrengi, boz, kır (renk).
 4. karanlık, kasvetli, sıkıcı.
  gray = grey skies. a gray = grey day.
 5. kır saçlı.
 6. yaşlı, ihtiyar.
  He's very gray = grey.
 7. belirsiz, müphem, karanlık, bilinmeyen.
  There are too many gray = grey areas in social sciences.
 8. kurşunî/külrenkli şey.
 9. gri kumaş/elbise.
  to dress in gray = grey: gri elbise giymek.
 10. boyanmamış veya ağartılmamış kumaş.
 11. konfederasyon ordusu veya bu ordu mensubu.
 12. ağar(t)mak, rengini at(tır)mak, kırlaş(tır)mak, bozar(t)mak, kurşunî/külrengine dön(dür)mek.
 13. gri-/kurşunî olarak.
 14. grilik, kurşunîlik.
ak düşmek Verb
açık sarı.
kül rengi
(at) alaca kır
koyu gri Adjective
ağartı
demir kırı, yeni kesilmiş demirin rengi.
(a) kurşunî, koyu gri, (b) kurşunî renkli yün kumaş.
pastel gri Adjective
inci rengi, donuk mavimtrak gri.
gümüşî, gümüş rengi.
salamura grisi Adjective
gri beyaz, kirlenmiş (çamaşır).
kırlaşmak Verb
kırlaşma
ikili sayı kodlamasıyla sadece bir noktada farklılık gösteren bir kodlama şeklidir
grey kodu
boz ördek
(Anas stepara, Ana acuta). Noun
gizli yetki: başka bir kimse vasıtasıyla gizli yollardan ve bencil maksatlarla gayrıresmî yetki/otorite kullanan kişi. Noun
boz tilki
(Urocyon cinereoargenteus): G. Amerika ve GD ve Doğu ABD'de bulunan sırtı koyu külrengi,
ayakları, bacakları ve kulakları sarı pasrenginde bir tür tilki.
Noun
kaba kumaş: boyanmamış, ağartılmamış veya bitirilmemiş kumaş. Noun
bozkabuk
(Eucalyptus tereticornis): Avustralyada yetişen gri kabuklu ökaliptüs. Noun
benekli kırlangıç balığı
(Triglia milvus).
kır saç
gönüllü hemşire: Amerikan Kızılhaçında gönüllü çalışan kadın.
gri düzeyi Information Technology
kocanın karısı
(US) belirli bir zamanda kıt olan
dolayısıyla normalin çok üstünde bir fiyattan satılan malların kanuni ticareti
(US) belirli bir zamanda kıt olduğu için normalin çok üstünde fiyattan malların yasal ticareti
sinir doku: özellikle omur ilik ve beyinde gri lifler ve sinir gözeleri içeren doku. white matter. Noun, Anatomy
beyin, zekâ, akıl.
Use your gray matter: Düşün biraz! Noun
gri madde Noun, Anatomy
gri cevher Noun, Anatomy
gri madde lezyonu Noun, Diseases
gri cevher lezyonu Noun, Diseases
çil keklik.
alacalı yağmur kuşu. Noun
karanlık beklentiler Noun
gri ölçeği Information Technology
boz sincap
(Sciurus carolinensis). Noun
boz-balina
(Eschrichtius glaucus): K. Pasifikte yaşayan 15 m. boyunda kurşunî-siyah renkli balina. Noun
bozkurt
(Canis lupus): Asya, Avrupa ve K. Amerikada yaşar. Noun
çil çırçır Noun, Animal Species
Inns of Court
altınbaş kefal
(Mugil auratus) Akdeniz ve Karadenizde yaşayan eti lezzetli bir balık. Uzunluğu
30 cm. Solungaç kapaklarının üzerinde birer sarı leke vardır.
Noun
ağartmak Verb