grey area

  1. açıkça anlaşılmayan bir konu ya da durum
  2. yüksek işsizlik oranı olan bölge