gross calorific value

  1. Noun, Energy-Resources üst ısıl değer, üst kalorifik değer
alt ısıl değer, alt kalorifik değer Noun, Energy-Resources