gross calorific value

  1. İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar üst ısıl değer, üst kalorifik değer
alt ısıl değer, alt kalorifik değer İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar