ground cover

  1. Noun, Environment-Ecology toprak örtüsü
  2. Noun toprağa yakın kalın bitki örtüsü.
  3. Noun çimen yerine yetiştirilen bodur bitki.
(a) yol almak/katetmek, (b) ilerlemek, ilerleme kaydetmek, (c) konuya değinmek, konuyu işlemek.
I'll
try to cover all the ground in a short speech of half an hour.
birçok yeni şey ortaya çıkarmak Verb