guess the meaning from the context

  1. Verb anlamını bağlamdan çıkarmaya çalışmak