have access to sb

  1. Verb birinin huzuruna çıkabilmek